Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu chrzanowskiego w czasie letniego wypoczynku chrzanowska Policja rozpoczęła kontrole kąpielisk i akwenów. W dniu 29.06.2010 roku w godzinach do południowych chrzanowscy policjanci wspólnie z prezesem chrzanowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Chrzanowa i oficerem operacyjnym z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie dokonali kontroli kąpielisk na terenie powiatu chrzanowskiego.

Kontroli poddano służby ratownicze, oraz akweny i kąpieliska:

●„ Kozibród” w Trzebini,
●„ Balaton” w Trzebini,
●„ MORS ” w Libiążu ,
●„ Kąty” w Chrzanowie.

W ramach kontroli na terenie żadnego kąpieliska i akwenu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wspólna kontrola z KPPSP Chrzanów i WOPR Chrzanów miała na celu sprawdzenie prawidłowego oznakowania stref kąpielisk, środków łączności, sprzętu medycznego pierwszej pomocy, wyposażenia ratowników oraz łodzi w sprzęt ratunkowy. Sprawdzono zabezpieczenie przeciwpożarowe w szczególności w zakresie dróg dojazdowych jak również sprawdzono trzeźwość ratowników w miejscu ich pracy.

Kontrola była także jednym z elementów realizowanych w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” zadań i miała na celu sprawdzenie miejsc letniego wypoczynku dzieci , młodzieży i dorosłych.

Aby bezpiecznie korzystać z kąpielisk należy wziąć pod uwagę kilka rad i wskazówek :

Oto niektóre z nich:
- Kąpiemy się tylko w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych. - Stosujemy się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników.
- Nie zakłócamy wypoczynku i kąpieli innych osób, a przede wszystkim: nie krzyczymy, nie popychamy się, nie zaśmiecamy terenu.
- Nie wchodzimy do wody gdy przed chwilą zjedliśmy posiłek.
- Nie wskakujemy do wody gdy jesteśmy rozgrzani grą w piłkę lub dłuższym opalaniem.
- Korzystamy z okryć głowy i okularów przeciwsłonecznych przy dłuższym przebywaniu na słońcu.

NIE WOLNO !
- Wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona.
- Niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska.
- Kąpać się w ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, gliniankach i stawach.
- Skakać do wody na głowę nie znając głębokości wody i jej dna.

NALEŻY PAMIĘTAĆ !
Woda – nawet ta pozornie najspokojniejsza – jest groźnym i niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć jest rezultatem lekkomyślności ludzi, korzystania z kąpieli w miejscach niestrzeżonych.

W kontroli udział brali :
prezes WOPR Marcin Kowalik
mł. bryg. Grzegorz Kurowski
podkom. Leszek Pająk
asp. szt. Robert Matyasik


Informacje prasowe Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.