18 października rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Kariery w ramach którego odbyły się pierwsze zajęcia dla bezrobotnych z cyklu „Moje predyspozycje zawodowe" w Chrzanowskim Powiatowym Urzędzie Pracy. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery podobne zajęcia i wykłady będą odbywać się w szkołach Gimnazjalnych w Żarkach, Trzebini, Babicach i Kwaczale oraz w Szkole Podstawowej w Balinie.

Na zakończenie serii wykładów będzie konferencja podsumowująca pod hasłem „Kariera - sukces - praca z pasją" połączona z ogłoszeniem wyników konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Postaw na swoim". Konferencja podsumowująca odbędzie się 22 października w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

Szczegółowy harmonogram działań OTK przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie


Uczestnicy warsztatów „Moje predyspozycje zawodowe" w chrzanowskim urzędzie pracy

Informacja: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, www.powiat-chrzanowski.pl (Klaudia Remsak)