Artykuł "potwierdzone wyniki głosowania" aktualizowany na bieżąco zawierał informacje o wynikach wybranych nowych radnych a także głosowania na wójta i burmistrzów. Znane są już kompletne wyniki dla wszystkich kandydatów (również tych, którzy nie uzyskali mandatu).

Publikujemy pełne zestawienie za danymi otrzymanymi z Państwowej Komisji Wyborczej. Są to dane na temat frekwencji w poszczególnych okręgach a także ilości głosów jakie otrzymali poszczególni kandydaci na radnych, wójta i burmistrza

Dane podzielone na poszczególne miasta, dalej okręgi. By łatwiej wyszukać konkretne nazwisko można użyć skrótu klawiszowego CTRL+F a następnie wpisać dane osoby, której szukamy (oczywiście po wejściu w dany artykuł).