W Powiecie Chrzanowskim w dwóch gminach ogłoszono stan alarmu przeciwpowodziowego - w Gminie Alwernia oraz Libiąż - szczegółowe informacje znajdują się na stronach tych gmin.

Strona Gminy Libiąż
Strona Gminy Alwernia

Wójt Gminy Babice informuje, że stan rzeki Wisły jest stabilny i nie stanowi zagrożenia. Poziom wody w rzece oraz stan wałów przeciwpowodziowych jest cały czas monitorowany.

Bieżące informacje na stronie Urzędu Gminy Babice

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Chrzanowie przekazuje informacje o postępowaniu z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową oraz o odkażaniu studni.

Postępowanie z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową
Odkażanie studni

Informacje drogowe dla województwa Małopolskiego i Śląskiego:
Cześć pierwsza: Powódź Małopolska, Śląsk - informacje, wideo. 18 maja 2010, godz. 23:00
Część druga: Małopolska nadal walczy z powodzią. Komunikat Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego na 19 maja 2010, godz 8:00

Fot. Jakub, okolice Jankowic, most na Wiśle