Mieszkańcy dla własnego bezpieczeństwa powinni śledzić zmiany pogody, jak i ich prognozy. W przypadku takich chmur, należy przygotować się na najgorsze - ogromne opady, nawet gradu, a także lokalne trąby powietrzne. Opady mogą spowodować szybkie, ale tymczasowe wezbranie mniejszych rzeczek/strumyczków oraz podtopienie piwnic i domów leżący w dolinach. Wyładowania atmosferyczne mogą spowodować pożary. Z kolei silny wiatr, może łamać drzewa. Pojawienie się trąby powietrznej grozi jeszcze poważniejszymi zniszczeniami - przemeblowanie drzewostanu, mniejszych zabudowań (np: altanki) i/lub zrywanie dachów. Należy uprzątnąć mniejsze rzeczy oraz ubrania z balkonów/posesji, gdyż ewentualna ich obecność tam, w czasie trąby powietrznej, w najlepszych przypadku, może oznaczać ich utratę. Małe stałe przedmioty mogą stać się ponadto niebezpiecznymi pociskami, w czasie trwania tak potężnego wiatru jak trąba powietrzna. Ponadto nie należy przebywać w czasie takiej burzy na zewnątrz, jeżeli nie ma takiej konieczności.

Dobre miejsce do śledzenia prognoz występowania tak groźnych zjawisk to polska strona ,,Łowców Burz", która na bieżąco publikuje aktualne ostrzeżenia.