Rozpoczął się sezon letni na trzebińskim akwenie „Balaton”, który potrwa do 31 sierpnia 2010 roku. W imieniu Gminy Trzebinia obiektem administruje spółka Usługi Komunalne „Trzebinia”.

W zbiorniku od strony zachodniej wyznaczono kąpielisko dla nie umiejących pływać (do żółtych bojek) oraz dla umiejących pływać (od żółtych do czerwonych bojek). Kąpielisko jest czynne codziennie w godz. od 10.00 do 20.00. W tych godzinach nad bezpieczeństwem kapiących się czuwa 2 ratowników WOPR. Należy przy tym dodać, że zgodnie z opracowanym regulaminem kąpiel poza wyznaczonym do tego miejscem jest zabroniona.

Istotnym jest to, że w bieżącym roku wejście na teren obiektu jak i korzystanie z kąpieliska jest bezpłatne.


Mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne osób przebywających na terenie obiektu władze gminy wynajęły na okres letni firmę ochroniarską. Każdego dnia w godz. od 10.00 do 22.00 dwóch pracowników ochrony ma za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających oraz obowiązek podejmowania interwencji w przypadku zakłócania porządku publicznego.

Dodać należy, że do obowiązków administratora obiektu, czyli spółki Usługi Komunalne „Trzebinia” należy również m. in. bieżące utrzymanie czystości na terenie obiektu, utrzymanie szaletów, zapewnienie gastronomii oraz utrzymanie plaży i boiska do piłki plażowej.

Informacja UM Trzebinia, www.trzebinia.pl
Zdjęcie z czołówki oczywiście poglądowe w tematyce wakacje.