W ramach prowadzonego obecnie I etapu rewitalizacji centrum Trzebini przebudowany zostanie przebiegający przez trzebiński Rynek odcinek drogi wojewódzkiej nr 791. Dzięki temu poprawie ulegnie bezpieczeństwo pieszych, którzy w przyszłości będą się przemieszczać po odnowionym placu, a konkretnie między jego zachodnią a wschodnią częścią rozdzieloną wspomnianą drogą.

Po przebudowie droga zostanie zwężona, a każda z jezdni w obu kierunkach będzie miała 4 metry szerokości. Po obu stronach drogi zbudowane zostaną nowe chodniki dla pieszych o szerokości 2 metrów, w tym także przy budowanej właśnie kamienicy w północno-zachodniej części Rynku (obok siedziby banku PEKAO SA).

Ponadto na 35 metrowym fragmencie drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Rynek zbudowana zostanie wysepka rozdzielająca obie jezdnie z azylem i przejściem dla pieszych po środku. W efekcie w obrębie Rynku będą trzy przejścia dla pieszych umożliwiające przejście z jego wschodniej strony na zachodnią i na odwrót.

Zwężenie drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Rynek oraz wykonanie wysepki rozdzielającej jezdnie wpłynie na uspokojenie ruchu samochodowego w tym miejscu, a tym samym powinno się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa pieszych przemieszczających z jednej strony Rynku na drugą.

Rozpoczęcie przebudowy drogi planowane jest z końcem tegorocznych wakacji. Zakłada się, że prace budowlane potrwają około sześciu tygodni.

informacja UM Trzebinia (Robert Siwek)
Fot.: Przebiegający przez trzebiński Rynek odcinek drogi wojewódzkiej nr 791 zostanie przebudowany.