Zbigniew Adamczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podsumował działanie swojej jednostki za rok 2010. Jak poinformował, PCZK otrzymało ponad 1400 zgłoszeń w ciągu poprzedniego roku. Odnosiły się one głównie utrudnień w ruchu drogowym oraz problemów ze zwierzętami. 215 zgłoszeń wpłynęło z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dotyczyły one ostrzeżeń meteorologicznych oraz hydrologicznych - związane to było z sytuacją powodziową na przełomie maja-czerwca. Zbigniew Adamczyk wylicza, że najwięcej bo ponad połowa zdarzeń miała miejsce w gminie Chrzanów.

PCZK ma za zadanie po przyjęciu zgłoszenia powiadomić odpowiednie służby oraz w razie potrzeby powiadomić mieszkańców w zagrożeniu. Ponad to centrum udzielało informacji o zamknięciach i otwarciach dróg, awariach sieci wodociągowych, ciepłowniczych oraz elektrycznych.

Zbigniew Adamczyk posumował również działalność systemu powiadamiania ludności SMS. System działa pół roku, zarejestrowało się w nim tylko 2073 osób – jest to stan na dzień 31.12.2010.
- Na początku zakładaliśmy, że w systemie zarejestruje się 5% mieszkańców naszego powiatu – mówi dyrektor PCZK – w chwili obecnej jest to 2%, uważam, że to dobra skala na chwile obecną. Jednak system działa dopiero pół roku oraz tygodniowo rejestruje się w nim kilkanaście nowych osób. W ciągu tego okresu wysłaliśmy powiadomienia 23 razy do 54 grup gminnych, informacje dotyczyły głównie utrudnień w ruchu drogowym oraz sytuacji powodziowej – dodał na zakończenie Zbigniew Adamczyk.Fot. Dyrektor PCZK, Zbigniew Adamczyk