Nagroda Artystyczna Powiatu Chrzanowskiego przyznawana jest twórcom i animatorom kultury szczególnie zasłużonym w naszym regionie. Tegoroczne wyróżnienie otrzymali z rąk starosty Adama Potockiego przedstawiciele zespołu folklorystycznego Płocanki oraz Rodzinno-Środowiskowy Zespół Regionalny Nasz Tata. Wyróżnienie nie niesie ze sobą jednak korzyści finansowych dla zasłużonych zespołów.

Płocanki, to działający od września 1990 roku jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w naszym powiecie. Pod kierownictwem Krystyny i Krystiana Paluchów może pochwalić się wieloma sukcesami jak choćby I Miejsce w 2009 roku w prestiżowym Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach Śląskich. W repertuarze znajdziemy pieśni ludowe, piosenki biesiadne, pieśni religijne i kolędy, razem około 80 utworów. Zespół swoją działalnością kultywuje i ukazuje także tradycje ludowe związane z Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą.

Nasz Tata powstał w 1998 roku jako zespół rodzinny, z czasem powiększył skład o grupę sąsiedzką i środowiskową. Obecnie 40 osób należących do zespołu propaguje swoim wkładem piękno pieśni patriotycznych, religijnych i ludowych. Na swoim koncie zespół pod kierownictwem Anny Dudek-Kozik i Mariusza Kozika posiada wiele zwycięstw w konkursach muzycznych, wyróżnień i nagród publiczności, nie tylko w powiecie, ale także na arenie ogólnopolskiej.

Zespoły po otrzymaniu nagród wystąpiły przed Radą Powiatu prezentując kilka utworów ze swojego repertuaru za co zostały sowicie nagrodzone brawami.

Rodzinno-Środowiskowy Zespół Regionalny Nasz Tata podczas kolędowania.

Występ zespołu folklorystycznego Płocanki