PCZK w Chrzanowie informuje o kolejnej przerwie w dostawie energii:

w Trzebinia
Ulica: ZWM Blok 11
Data rozpoczęcia prac: 08-11-2010 08:00

Data zakończenia prac: 08-11-2010 15:00
Ulica: ul. Szkolna, Rybna, Św. Stanisława 3-46
Data rozpoczęcia prac: 08-11-2010 10:00
Data zakończenia prac: 08-11-2010 12:00

w Okleśnej
Data rozpoczęcia prac: 09-11-2010 08:00
Data zakończenia prac: 09-11-2010 13:30

w Mirowie
Data rozpoczęcia prac: 09-11-2010 08:00
Data zakończenia prac: 09-11-2010 13:30

w Podłężu:
Data rozpoczęcia prac: 09-11-2010 08:00
Data zakończenia prac: 09-11-2010 13:30


w Źródłach:
Data rozpoczęcia prac: 09-11-2010 08:00
Data zakończenia prac: 09-11-2010 13:30

w Porębie Żegoty:
Data rozpoczęcia prac: 10-11-2010 07:30
Data zakończenia prac: 10-11-2010 13:30

w Alwerni:
Data rozpoczęcia prac: 10-11-2010 07:30
Data zakończenia prac: 10-11-2010 13:30

w Czyżówce:
Ulica: Długa 10-61, Kasztanowa 1-27, Lipowa 1-29, Olkuska 10-40, Płocka 8-28, Potockiego 1-25, Studzienna 1-27, Wąska 1-8
Data rozpoczęcia prac: 10-11-2010 07:00

Data zakończenia prac: 10-11-2010 08:30
i od godziny 13-j 10 listopada ponownie te same ulice w Czyżówce.