W piątek 3 grudnia otwarto kolejnego „Orlika” w gminie Trzebinia. Kompleks sportowy jest zbudowany przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Budowa kosztowała 1.590.820 zł – z czego 666 tys. zł pochodziło z budżetu Państwa oraz województwa Małopolskiego, pozostała część pochodzi z budżetu gminy. Cały kompleks sportowy składa się z boiska do piłki nożnej z sztuczną nawierzchnią, boiska do piłki siatkowej i koszykówki oraz zaplecza sanitarnego z szatniami.

Nie będziemy przeciągać bo jest strasznie zimno - powiedział burmistrz Adam Adamczyk podczas otwarcia, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

W listopadzie 2009 został otwarty pierwszy „Orlik” w powiecie chrzanowskim, zlokalizowany przy SP 6 w Gaju.

Fot.: Robert Siwek, Fragment kompleksu sportowego „Orlik" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej.
Informacja UM Trzebinia