Ukazały się materiały po "Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych". Relację z konferencji przedstawiliśmy we wcześniejszym artykule.

Niniejszy artykuł zawiera linki do materiałów oraz prezentacji wyświetlanych podczas konferencji - by się z nimi zapoznać najlepiej pobrać na dysk. Kompletna broszura informacyjna do pobrania.

 

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski, informował o założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit przedstawił źródła finansowania gospodarki odpadami.

Na konferencji zaprezentowano również system zarządzania odpadami w Chambery - Pierre Tounier (Francja).

Doradca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Andrzej Jasiński, zaprezentował i omówił alternatywne technologie wykorzystania odpadów. Stanisław Garlicki omówił instalację mechaniczno-biologiczną przetwarzania śmieci MBA oraz przedstawił realizowane projekty. Scenariusze systemów gospodarowania odpadami komunalnymi Tomasza Wollny. Eugeniusz Głowacki omówił natomiast kontrolę emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania odpadów.

 

zdjęcie pochodzi ze wstępu do broszury informacyjnej