Na nic się zdały prośby i protesty rady pedagogicznej, rodziców i uczniów trzebińskiego liceum w Sierszy. Rada powiatu chrzanowskiego podjęła decyzję o przeniesieniu lokalizacji i włączeniu do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini liceum z ponad 65 letnią tradycją. Radni nie podjęli decyzji jednogłośnie.

Podczas sesji rady 27 stycznia, Janusz Szczęśniak zgłosił propozycję by zdjąć głosowanie nad uchwałą z obrad i doprowadzić do spotkania władz powiatu z władzami gminy. - Zmiana lokalizacji i włączenie to pozornie najprostsze rozwiązanie – powiedział. Argumentował, że wcielenie spowoduję utratę tożsamości szkoły przerywając jej wieloletnią tradycję w efekcie czego szkoła nie przetrwa. Wtórował mu radny Krzysztof Kasperek dodając – szkoła to także budynek.

Stale malejąca liczba uczniów stwarza niepewność dalszego funkcjonowania placówki – jednoznacznie podkreślił podpierając się statystykami starosta Adam Potocki. - Gimnazjalistów kończących trzecią klasę będzie coraz mniej, w całym powiecie w kolejnym semestrze aż o około 100 uczniów niż rok wcześniej - podał. - Zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie nawet jednej pierwszej klasy (jeśli by powstała jedna w całej szkole na wszystkich poziomach były by tylko cztery – przyp red.)

Ze statystyk jasno wynika, iż tylko 5% uczniów kończących gimnazjum z całego powiatu wybierało jako dalszy etap nauki Liceum w Sierszy. Jako powód tego faktu dyrektor Liceum – Elżbieta Kurek wini zły klimat, jaki wytworzył się w związku z zamieszaniem i wcześniejszymi dywagacjami na temat przeniesienia szkoły. - Nigdy dotąd nie padło tyle dobrych słów o tej szkole, dopiero w sytuacji dla niej dramatycznej.

Jak jednak podkreślił przed głosowaniem decyzja przeciw lub brak decyzji byłby likwidacją szkoły, która by wygasła. Ostatecznie za przeniesieniem szkoły i włączeniem do Zespołu Szkół Ekonomiczno Chemicznych w Trzebini opowiedziało się 13 radnych, 7 było przeciw a 5 wstrzymało się od głosu.

Uczniowie 1 września rozpoczną nowy rok szkolny w nowej lokalizacji. Młodzież z liceum przyglądająca się głosowaniu w smutnych nastrojach opuściła salę obrad.

Na nic się zdały prośby i protesty rady pedagogicznej, rodziców i uczniów trzebińskiego liceum w Sierszy. (fot. Archiwum Polskapresse)

O sprawie pisaliśmy we wcześniejszych artykułach i blogach.