Otrzymaliśmy informacje, że na osiedlu Północ do lokalnych sklepów po zachodzie słońca wbiega mężczyzna w wieku około 40 lat obnażając się do naga przy obecnych w sklepie.

Po tej czynności ucieka. Policja została poinformowana o zdarzeniu.

Mężczyzna był widziany w dwóch sklepach przy ulicy Broniewskiego w Chrzanowie.

Kodeks wykroczeń w dziale dotyczącym wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej w artykule 140 (146) mówi: Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany. Ekshibicjonizm w niektórych przypadkach może zostać uznany za przestępstwo i karany grzywną zgodnie z art. 202. paragraf 1. Kodeksu Karnego, który brzmi: „Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Policja w takich sytuacjach apeluje, by w momencie zajścia podobnego zdarzenia poinformować jak najszybciej komisariat policji.