Na podstawie raportu przygotowanego w ramach międzynarodowego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP sporządzono interaktywną mapę ryzyka na drogach.

W raporcie z naszego powiatu uwzględniona jest autostrada oraz droga krajowa nr 79 przebiegająca przez Chrzanów i Trzebinię.
Autostrada otrzymała kolor żółty - ryzyko małe. Droga krajowa przebiegająca przez Trzebinię i Chrzanów otrzymała natomiast kolor czarny - najwyższą skalę ryzyka.Jak czytamy w wyjaśnieniu: mapa ta przedstawia ryzyko indywidualne mierzone koncentracją wypadków, tj. średnie ryzyko bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku na wybranych rodzajach dróg w Polsce. Ryzyko to dotyczy każdego indywidualnego użytkownika dróg i mierzone jest częstością wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na każdym odcinku drogi w stosunku do liczby pojazdów, które przejeżdżają przez ten odcinek w ciągu roku (liczba wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na 1 mld pojazdo-kilometrów).

Jaka skala oceny?
Do oceny wykorzystano pięciostopniową skalę. Kolor zielony oznacza najniższą klasę ryzyka (najwyższy stopień bezpieczeństwa). Kolejne kolory to proporcjonalny wzrost prawdopodobieństwa bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną na drogach. Kolor czarny oznacza więc bardzo duże ryzyko oraz ponad 12-stokrotnie większą szansę śmierci lub kalectwa niż w przypadku pierwszego stopnia (zielonego).Czy Polska jest bezpiecznym krajem dla poruszających się po drogach?

W badanym okresie (lata 2007-2009) na drogach krajowych w Polsce miało miejsce 11.856 wypadków z ofiarami śmiertelnymi lub ciężko rannymi, w których zginęło 5.314 osób, 10.401 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała, a wiele z nich pozostaje kalekami. Koszty materialne i społeczne tych wypadków wyniosły ponad 10 mld zł.

Od 2008 roku zajmujemy pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem łącznej ilości ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Udział Polski w łącznej liczbie ofiar śmiertelnych w Unii wynosi 14%.

 

Pełny raport można pobrać ze strony EuroRAP, grafiki i cytowana treść pochodzi bezpośrednio z raportu:  Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce 2007 – 2009.

By zapoznać się z mapą online należy odwiedzić stronę Targeo EuroARP.