Klub Honorowych Dawców Krwi przy PCK w Chrzanowie apeluje o oddawanie krwi. 6 - 7 grudnia Szpital Powiatowy w Chrzanowie - godz. 7.00 - 10.00. 

Każdy krwiodawca może bezpłatnie uzyskać wyniki badań laboratoryjnych

  • oznaczenie grupy krwi
  • morfologia
  • badania wirusologiczne
  • zaświadczenie

Pamiętaj, oddanie krwi jest możliwe:

  • po lekkim posiłku
  • z dowodem tożsamości

Jeżeli

  • ważysz nie mniej niż 50 kg
  • pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi
  • jesteś osobą pełnoletnią
  • nie przekroczyłeś 65 roku życia

Dla każdego uczestnika akcji MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA

6 -7 GRUDNIA 2010 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE GODZ. 7.00 - 10.00informacja MOKSIR Chrzanów