Wielkie otwarcie Domu Dziecka przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 10 w Chrzanowie za tydzień, 22 października o godz. 12. Kilka dni później progi placówki przekroczy osiemnastu podopiecznych.

- Na początek stworzymy tylko dwie grupy dzieci w wieku od 14 do 18 lat - informuje dyrektor Powiatowego Ośrodka Wspracia Dziecka i Rodziny, Joanna Stawarz. Z czasem zamierza ulokować w domu dziecka kolejną szóstkę.

Dyrektor Stawarz zależało by dziećmi, które trafią do tego domu dziecka zajmowała się najlepsza kadra opiekunów, psychologów i terapeutów. Dlatego rekrutacja zakończyła się dopiero końcem września.

Sporo czasu zajęła także adaptacja i remont budynku na który chrzanowskie starostwo wyłożyło 2 mln zł (z tego 1,4 mln zł pozyskano z Unii).

Pieniądze wystarczyły wprawdzie na stworzenie podopiecznym komfortowych warunków, jednak przyda się pomoc darczyńców. Potrzebne są przybory szkolne, odzież i zabawki.

Osoby, które zechcą wesprzeć samotne dzieci mogą to zrobić w siedzibie POWDiR przy ul. Marii Skłodowskiej Curi 10 w Chrzanowie. Wszelkie informacje pod numerem tel. 32 662 336 308.

 

Dyrektor Joanna Stawarz liczy, że sponsorzy pomogą jej w wyposażeniu placówki w przybory szkolne i zabawki.

 

Źródło:

tekst i zdjęcie: Magdalena Balicka