W związku z nadchodzącą zimą sytuacja dla drogowców robi się coraz bardziej niekorzystna, temperatury spadają poniżej zera co utrudnia wylanie asfaltu. Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja na obwodnicy Chrzanowa.

Dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Sikorskiego jest taka, że przed zimą teren wokół ulicy zostanie uporządkowany oraz skończone zostaną chodniki. Tak jak na Zielonej, brakuje jeszcze warstwy ściernej asfaltu. Według informacji od firmy Eurovia S.A. ostatnia warstwa pojawi się dopiero po zimie. Na wiosnę również, wzdłuż ulicy Zielonej powstanie ścieżka rowerowa do skrzyżowania z ulicą Kubusia Puchatka. (Ścieżka zaczyna się przy węźle Balińskim).

Fragment od węzła Balińskiego do ronda przy Sikorskiego zostanie oddany w pełni do użytku dopiero w przyszłym roku – gdy zakończone zostaną wszystkie prace budowlane i wykończeniowe.

Obecnie trwają prace przy budowie parkingu na styku ulic Zielonej i Wodzińskiej oraz w rejonie szpitala powiatowego. Na ulicy Topolowej została całkowicie zerwana nawierzchnia i wykonywana jest nowa podbudowa jezdni.

Kilku naszych czytelników zwróciło uwagę na brak oznakowania zamkniętej ulicy Okrzei. Oznakowania brakuje zarówno podczas skrętu z Europejskiej jak i jadąc od strony osiedla ulicą Wyszyńskiego. Od strony Europejskiej znak „ślepa droga” był jednak po kilku dniach zniknął. Według przedstawicieli Eurovii brakujące znaki zostaną uzupełnione.

Budowa parkingu przy styku Zielonej i Wodzińskiej.