W połowie lipca 2010 roku rozpocznie się tegoroczna akcja bezpłatnego odbioru od mieszkańców Gminy Trzebinia odpadów azbestowo-cementowych. Przedsięwzięcie zostanie w całości sfinansowane przez Gminę Trzebinia.
Realizacją przedsięwzięcia będzie się zajmowała wyłoniona w postępowaniu przetargowym spółka Uniroll z Tarnowa. Firma skontaktuje się z właścicielami gospodarstw domowych, którzy zgłosili w gminie wnioski o bezpłatny wywóz opadów azbestowo-cemntowych, odbierze je, a następnie zorganizuje ich wywóz na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Na tegoroczną „AKCJĘ AZBEST” trzebińskie władze samorządowe przeznaczą 90 tysięcy złotych, co pozwoli na odebranie około 400 ton odpadów z około 120 gospodarstw domowych.
Bezpłatny odbiór odpadów azbestowo-cemntowych od mieszkańców Gminy Trzebinia jest organizowany już ósmy rok z rzędu. W latach 2003-2009 odebrano już i przewieziono do utylizacji 3050 ton tego rodzaju odpadów z 1070 trzebińskich gospodarstw domowych. Na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w tym czasie 953 tys. zł., z czego 703 tys. zł. wyłożyła Gmina Trzebinia, a 250 tys. zł. dołożył w poprzednich latach Powiat Chrzanowski.
Celem organizowanej przez Gminę Trzebinia od ośmiu lat akcji jest ograniczenie negatywnego wpływu wyrobów azbestowych na ludzi poprzez systematyczne eliminowanie azbestu z trzebińskich gospodarstw domowych oraz ograniczanie przypadków powstawania na terenie gminy dzikich wysypisk zawierających tego rodzaju odpady.
Aktualnie na terenie całej gminy znajduje się jeszcze około 6 tysięcy ton wyrobów azbestowych, głównie w postaci pokryć dachowych oraz płyt osłaniających ściany budynków.
Wszelkie informacje na temat „AKCJI AZBEST” mieszkańcy Gminy Trzebinia mogą uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Trzebini (ul. Piłsudskiego 14, tel. 0-32 6-110-985).

informacja UM Trzebinia (Robert Siwek)