Podwarszawskie Ząbki to jedno z tych miejsc, gdzie inwestycje budowlane stanowią stały element krajobrazu. Kiedy jeden inwestor oddaje do użytkowania segmenty z ogrodami, drugi ogłasza rozpoczęcie prac nad luksusowymi apartamentami… I tak w około, o inwestorach prywatnych budujących jednorodzinne domy wolnostojące nawet nie wspominając. Nic więc dziwnego, że Ząbki to miejsce, w którym geodeta Ząbki nie ma czasu się nudzić.

W dzisiejszym artykule inwestorom planującym budowę domu w podwarszawskich Ząbkach, i nie tylko podpowiadamy jak zaplanować współpracę z geodetą, aby układała się pomyślnie i nie stała się źródłem niepotrzebnych frustracji. Na placu budowy i bez tego znajdą się powody do zdenerwowania. Zapraszamy do lektury!

Planujesz budowę domu?
Zacznij od znalezienia dobrego geodety i nie wypuszczaj go z rąk!

Wbrew powszechnym przekonaniom geodeta na placu budowy nie jest potrzebny, on jest tam bardzo potrzebny! Planując realizację inwestycji budowlanej w okolicy, w której co rusz ruszają jakieś roboty budowlane – tak właśnie bywa w Ząbkach pod Warszawą –  swoją uwagę na początku skup na znalezieniu kierownika budowy i geodety, najlepiej obydwu jednocześnie! Dlaczego?

Za chwilę przekonasz się, że żadna inwestycja budowlana nie może się obejść bez osoby uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych! Jej pomoc będzie niezbędna praktycznie na każdym etapie realizacji inwestycji – od zakupu działki, poprzez wytyczenie budynku, aż po wykonanie powykonawczego pomiaru budynku i opracowanie map.

Kupiłeś działkę?
Wytycz jej granice!

Granica twojej działki na mapie to nie zawsze ta sama granica, którą obserwujesz ze swojego przyszłego tarasu. Czasami drobnych przesunięć granicy dokonali poprzedni właściciele działki, bo płot było łatwiej tak ustawić, a nie inaczej, a zaprzyjaźniony sąsiad nie miał z tym problemu. Czasami problem leży w braku kamieni geodezyjnych, które powinny wyznaczać narożniki działki – z czasem mogły zostać przesunięte lub z jakiś względów nigdy ich tam nie umieszczono. Tak czy inaczej, nasza działka może wymagać ponownego wytyczenia jej granic. I tak rozpoczynamy współpracę z geodetą, który – w najlepszym przypadku – opracuje protokół graniczny, dając tym samym organowi do tego uprawnionemu podstawy do wydania decyzji o rozgraniczeniu.

Wybierasz się do biura projektowego?
Weź z sobą mapę do celów projektowych!

Żaden architekt nie przygotuje projektu domu bez uprzedniego zapoznania się z mapą do celów projektowych. Mapa do celów projektowych to nic innego, jak mapa naszej działki w skali 1:500, która posłuży architektowi nie tylko do zaprojektowania domu wraz z wszystkimi niezbędnymi przyłączami, ale również zorientowania budynku w obrębie działki. Idąc do pracowni architektonicznej z gotową mapą pod pachą możemy oszczędzić sporo czasu. A ten może nam się przydać później, kiedy staniemy oko w oko z opóźnieniami, na które nie znajdziemy żadnej rady.

geodeta na placu budowy

Zabierasz się zakopanie fundamentów?
Tyczenie budynku to również zadanie geodety!

Ze względów oszczędnościowych gros inwestorów prywatnych powierza tyczenie budynku kierownikowi budowy. Tymczasem wyznaczenie punktów – niezależnie czy będą to narożniki fundamentów czy osie budynku – jest zadaniem dla uprawnionego geodety. Dopiero w oparciu o wytyczone przez niego punkty kierownik budowy będzie mógł wytyczyć linie pod wykop fundamentów.

Instalacja przyłączy technicznych?
Geodeta wytyczy je dla Ciebie!

Podobnie jak tyczenie budynku, wytyczanie lokalizacji przyłączy technicznych jest zadaniem geodety. Przyłącza wytyczane są w oparciu o projekt wykonawczy.


Nie zapominajmy również o tym, że pomoc geodety jest nieoceniona podczas przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przyjęcia budynku. To geodeta dokonuje powykonawczych pomiarów przyłączy oraz budynku. To do jego obowiązków należy opracowanie map, w wyniku czego nowopowstały budynek trafi na oficjalne mapy regionu. Jak wynika z powyższego artykułu, nawet najmniejszy dom jednorodzinny nie może zostać postawiony bez pomocy uprawnionego geodety.