Wielkanocne spotkanie wśród funkcjonariuszy KPP Chrzanów z życzeniami Komendanta
W duchu świątecznej wspólnoty, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w naszym mieście zgromadzili się, by wspólnie celebrować nadchodzące Święta Wielkanocne. Spotkanie, pełne życzeń i podziękowań, stało się okazją do podkreślenia znaczenia rodzinnych tradycji i wzajemnego wsparcia w społeczności policyjnej.
  1. W dniu 28 marca 2024 r. odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne w Komendzie Powiatowej Policji.
  2. Insp. Urszula Martyniuk, Komendant Powiatowy Policji, złożyła wszystkim życzenia zdrowia i radości.
  3. Wyrażono szczególne podziękowania dla funkcjonariuszy pełniących służbę w okresie świątecznym.
  4. Podziękowano również Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów za wsparcie w organizacji spotkania.

Wiosenna aura oraz wyczekiwane Święta Wielkiej Nocy wprowadziły atmosferę optymizmu i nadziei wśród członków naszej lokalnej jednostki policyjnej. Na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji, insp. Urszula Martyniuk, podkreśliła wyjątkowość tego okresu zarówno dla funkcjonariuszy, jak i ich rodzin.

"Święta to czas, który powinien być spędzony w gronie najbliższych, pełen spokoju i radości. Jednak pamiętajmy o tych, którzy w tych dniach pełnią służbę, dbając o nasze bezpieczeństwo" – przekazała insp. Urszula Martyniuk, zwracając uwagę na poświęcenie i oddanie funkcjonariuszy. W jej słowach kryła się głęboka wdzięczność i uznanie dla ofiarności policjantów oraz ich rodzin.

Spotkanie wielkanocne stało się również okazją do wyrażenia podziękowań dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, którego wsparcie było kluczowe w przygotowaniu tego wyjątkowego wydarzenia. Dzięki wspólnym działaniom, świąteczne spotkanie upłynęło w atmosferze serdeczności, co jeszcze bardziej zacieśniło więzy społeczności policyjnej.

Takie momenty jak te, spędzone razem w gronie współpracowników i przyjaciół, przypominają o sile wspólnoty i znaczeniu wzajemnego wsparcia. Są one dowodem na to, że nawet w obliczu codziennych wyzwań i obowiązków, można znaleźć czas na celebrowanie ważnych chwil z najbliższymi.


Wg inf z: KPP w Chrzanowie