UM Trzebinia: Wybory uzupełniające do Rady Osiedla Siersza
Ważny dzień dla mieszkańców Osiedla Siersza! Nie przegapcie nadchodzących wyborów do Rady Osiedla, które zdecydują o przyszłości Waszego miejsca zamieszkania.
  • Spotkanie wyborcze odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 5 w Trzebini.
  • Plan spotkania obejmuje otwarcie, przemówienie Przewodniczącego, wybory uzupełniające, dyskusję i zakończenie.
  • Data spotkania: 13 lutego 2024 r., godz. 17.30 (I termin) i 17.45 (II termin).

W nadchodzącym miesiącu, mieszkańcy Osiedla Siersza staną przed ważnym zadaniem wyboru nowych przedstawicieli do Rady Osiedla. To wyjątkowa okazja, aby zdecydować, kto będzie reprezentował Wasze interesy i wprowadzał zmiany, które na co dzień wpłyną na jakość życia w Waszej społeczności.

Spotkanie rozpocznie się 13 lutego 2024 roku w przestronnych wnętrzach Szkole Podstawowej Nr 5 w Trzebini, zapewniając wszystkim komfortowe warunki do uczestnictwa w wyborach. Dzięki dwóm terminom: o godzinie 17.30 i 17.45, każdy mieszkaniec znajdzie dogodny moment, aby dołączyć do zebrania.

Agenda spotkania wyborczego jest precyzyjnie zaplanowana, począwszy od otwarcia zebrania, przez inspirujące wystąpienie obecnego Przewodniczącego Rady Osiedla Siersza, które ma na celu podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz nakreślenie kierunków przyszłych działań. Następnie głównym punktem będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających, dających szansę na wprowadzenie świeżych pomysłów i energii do lokalnej społeczności. Spotkanie zakończy otwarta dyskusja, gdzie każdy będzie mógł wyrazić swoje opinie i sugestie na temat przyszłych inicjatyw.

Udział w zebraniu wyborczym to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim prawo każdego mieszkańca, by mieć realny wpływ na otaczającą go rzeczywistość. To właśnie dzięki aktywności społecznej, Osiedle Siersza może stać się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym, bezpiecznym i rozwijającym się zgodnie z potrzebami jego mieszkańców. Nie przegapcie tej okazji!


Opierając się na: UM Trzebinia