UM Chrzanów: Ostrzeżenie hydrologiczne
Czy nadciągająca woda zagraża Twojemu domowi? Najnowsze ostrzeżenia dla Małopolski i Śląska!
  • Imminenty wzrost poziomu wód w wielu rzekach.
  • Prognozowane przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.
  • Apel do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
  • Możliwe aktualizacje ostrzeżeń przy zmianach sytuacji.

Mieszkańcy południowej Polski powinni przygotować się na możliwość lokalnych podtopień. Prognozy hydrologiczne nie pozostawiają złudzeń – nadchodzące dni mogą przynieść wzmożone zagrożenie w wyniku wezbrań na rzekach. Specjaliści ostrzegają, iż wskutek intensywnych opadów deszczu oraz procesów roztopowych, poziom wody w rzekach znacząco wzrośnie. W związku z tym w Małopolsce oraz Śląsku obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Analiza najnowszych danych wskazuje na ryzyko gwałtownych wzrostów stanów wody do poziomu średnich i wysokich, przy czym lokalnie może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych. Mieszkańcy basenów rzecznych Wisły, Małej Wisły i Przemszy, a także górnych partii karpackich dopływów Wisły, Czarnej Orawy oraz Strwiąża powinni śledzić komunikaty wydawane przez odpowiednie służby i dostosować się do zaleceń.

W dniach od 3 do 6 lutego 2024 roku prognozowane są kolejne wzrosty poziomu wody, które mogą skutkować wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Particularne obszary, jak Mała Wisła, Soła czy Raba mogą doświadczyć znaczących podniesień wody, co zmusza do szczególnej czujności i przygotowania na ewentualne nagłe zdarzenia. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniane jest na 75% do 90%, w zależności od regionu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do regularnego monitorowania komunikatów i ostrzeżeń lokalnych służb, a w przypadku obserwacji niepokojących zmian w poziomach wód reagowania i stosowania się do wydawanych poleceń. W sytuacji zagrożenia priorytetem jest bezpieczeństwo osób oraz ochrona mienia.

Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe nieustannie monitorują sytuację i są gotowe do podjęcia niezbędnych działań. W przypadku znaczących zmian w rozwoju zjawiska hydrologicznego, ostrzeżenia mogą zostać zaktualizowane.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i nie bagatelizuj ostrzeżeń – nadchodzące dni mogą przynieść poważne wyzwania związane z gwałtownymi wzrostami poziomu wód.


Źródło: UM Chrzanów