Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie: Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 05.02.2024 r. ZMIANA
Czy nadchodzi potop? Wisła i Czarna Orawa podnoszą poziom wody!
  • Mieszkańcy małopolskiego Chrzanowa i okolicznych terenów powinni przygotować się na wzrost poziomu wód.
  • Prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a miejscami nawet alarmowych.
  • Spływające wody opadowe mogą przyczynić się do lokalnych podtopień.

W obliczu nadchodzących opadów i roztopów, które mogą szybko zmienić sielankowy krajobraz w scenariusz rodem z katastroficznych filmów, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne. Lokalne rzeki, będące dotąd spokojnymi strumieniami, przemieniają się w groźne potoki zdolne do przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Wrażliwe zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy, gdzie woda już wylała poza swoje brzegi, to obszary szczególnie zapamiętujące niebezpieczne zachowania wody. Zjawisko to, będące efektem zarówno intensywnych opadów deszczu jak i topniejącego śniegu, ma miejsce od godziny 12:48 dnia 05 lutego do godziny 09:00 następnego dnia. W tym czasie istnieje znaczne ryzyko wystąpienia lokalnych wezbrań, które mogą narazić na szwank nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców, ale również infrastrukturę i dobra materialne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest wysokie i oceniane na 90%, co tylko podkreśla potrzebę zachowania szczególnej ostrożności. Ta informacja pochodzi bezpośrednio z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, które specjalizuje się w monitorowaniu i przewidywaniu takich anomalii pogodowych.


Według informacji z: Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie