W dniach od 23 czerwca do 21 lipca br. do publicznego wyglądu wyłożony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Trzebińskiej w Bolęcinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

gmina <a href=Trzebinia herb niebieski" />
Z projektem planu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, (II piętro, pokój nr 12), w godzinach: pon. - czw. 9.00 – 14.00, pt. 9.00 – 13.00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu także na stronie internetowej https://bit.ly/3vMKoTk oraz w BIP Gminy Trzebinia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu planowana jest 6 lipca 2021r. o godz. 16.00, w budynku Szkoły Podstawowej w Bolęcinie, ul. Zakopiańska 14.

Uwagi do planu można zgłaszać do 5 sierpnia 2021r. (włącznie).

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, ma prawo składania uwag do planu, a w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uwag i wniosków do prognozy. Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu i ustaleń projektu, którego uwaga dotyczy oraz wskazanie działki lub terenu lub wskazanie kwestionowanych zapisów prognozy lub innych informacji dot. ochrony środowiska.

Uwagi do planu (zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz uwagi i wnioski do prognozy (zgodnie art. 39 - 41, 54 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku ) należy wnosić:

  1. w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakbc4f8bd5147edabafc63a3d459a5777e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybc4f8bd5147edabafc63a3d459a5777e = 'architektura' + '@'; addybc4f8bd5147edabafc63a3d459a5777e = addybc4f8bd5147edabafc63a3d459a5777e + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl'; var addy_textbc4f8bd5147edabafc63a3d459a5777e = 'architektura' + '@' + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakbc4f8bd5147edabafc63a3d459a5777e').innerHTML += ''+addy_textbc4f8bd5147edabafc63a3d459a5777e+'<\/a>'; , lub przez ePUAP adres skrytki: /o016h2whpo/skrytka).