Przygotowujemy się do rozpoczęcia prac nad strategią rozwoju gminy na kolejne lata. Aby stworzyć dokument, w którym wspólnie z mieszkańcami wytyczymy kierunki i priorytety Gminy Trzebinia, chcemy poznać Wasze zdanie w najważniejszych aspektach funkcjonowania trzebińskiego samorządu.

Screen srony z konsultacjami w gminie copy

W tym celu Urząd Miasta w Trzebini przygotował krótką ankietę. Jej wypełnienie zajmuje tylko parę minut. Zawiera 22 pytania o charakterze zamkniętym. Są to pytania jednokrotnego wyboru – pytamy w nich o ocenę danego zagadnienia. W ostatnim punkcie możecie Państwo podzielić się Waszymi sugestiami i opiniami dotyczącymi tematów, których nie poruszyliśmy w ankiecie. Te głosy również będą cenne w analizie odpowiedzi i pomogą nam w pracach przygotowawczych nad strategią.

Aby wziąć udział w ankiecie wystarczy uproszczona rejestracja na platformie konsultacje.gminatrzebinia.pl/pl/ekonsultacje/szczegoly

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i poświęcenie tych kilku minut na wypełnienie ankiety.

Termin konsultacji upływa 7 grudnia tego roku.