Od 3 stycznia br. obowiązuje ogólnopolski wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

wazna informacja
Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Dla kogo przeznaczony jest wniosek?

Chcesz zbudować np. sieć wodociągową albo kanalizacyjną? Może planujesz realizację innej inwestycji, która ma służyć celom publicznym? A może chcesz wybudować obiekt budowlany, w tym dom do 70 m2 lub wykonać inne roboty budowlane? Jeśli dla nieruchomości, na której planujesz inwestycję lub chcesz postawić budynek, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to twoja inwestycja może wymagać uzyskania: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Do wydania ww. decyzji będziesz musiał złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Formularz wniosku dostępny jest: