Od 24 października czynny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trzebini. Prowadzić go będzie firma, która wygrała przetarg organizowany przez Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie.

Wizja na PSZOK w Trzebini

W piątek ZMGK zorganizował wizję na terenie nowego PSZOK. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele trzebińskiej rady

Punkt zostanie otwarty przy ul. Lipcowej, na terenie przemysłowym po byłych Zakładach Surowców Ogniotrwałych Górka.

PSZOK będzie czynny:

  • we wtorki w godz. 12:00-18:00;
  • w czwartki w godz. 6:00-12:00;
  • oraz w soboty w godz. 7:00-13:00.

Teren przy ul. Lipcowej to tymczasowa lokalizacja. Burmistrz Miasta Trzebini czyni starania, by docelowo PSZOK funkcjonował przy ul. Marszałka Piłsudskiego. W jego opinii to najlepsze miejsce do prowadzenia punktu zbiórki odpadów. Aby jednak umożliwić mieszkańcom oddawanie odpadów w okresie jesiennym, PSZOK został uruchomiony w tymczasowej lokalizacji.

Grafika PSZOK w Trzebini

Przypominamy, że przed oddaniem odpadów należy wypełnić oświadczenie i wskazać w nim numer ewidencyjny nieruchomości, w której je wytworzono. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej ZMGK w Chrzanowie https://www.zmgk.chrzanow.pl/aktualnosci/nowy-regulamin-korzystania-z-pszok