Są wyniki badań próbki wody, pobranej 4 września z zalewu Chechło w Trzebini. W wodzie nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli.

chechło4

Ośrodek Rekreacyjny "Chechło" w Trzebini

Przypomnijmy, 20 sierpnia tego roku postanowiono o zamknięciu kąpieliska. Woda, z uwagi na parametry mikrobiologiczne, była nieprzydatna do kąpieli. Zarządzono kolejne badania. W wodzie nie stwierdzono już bakterii z grupy coli.