Hm. Anna Więcław-Pilarczyk po raz kolejny została komendantką Hufca ZHP w Trzebini. Była jedyną kandydatką do tej funkcji.

ZHP wybory

Nowy skład komendy Hufca ZHP w Trzebini

W obradach Zjazdu Wyborczego Hufca ZHP Trzebinia wzięło udział 37 instruktorów. Zjazd, jako najwyższa władza hufca, przyjął sprawozdanie dotychczasowych władz oraz udzielił im absolutorium za okres sprawowanej władzy. Była też dyskusja. Mocny akcent postawiono na wspieranie kadry hufca oraz jej kształcenie tak, aby jak najlepiej mogła spełniać swoją rolę w wychowaniu młodzieży.

W trakcie posiedzenia wybrano nowe władze hufca. Komendantką została hm. Anna Więcław-Pilarczyk. Będzie to jej druga kadencja.

Pozostałymi członkami komendy zostali:

• phm. Sylwia Kubicka – zastępczyni komendantki oraz członek komendy ds. programu
• pwd. Maciej Chwast – członek komendy ds. organizacyjnych
• pwd. Gabriela Kawala – członek komendy ds. pracy z kadrą
• phm. Magdalena Gruszczyńska – skarbniczka hufca

Wyboru pogratulował osobiście burmistrz Jarosław Okoczuk, życząc nowej komendzie Hufca niegasnącego zapału, satysfakcji z pełnionej funkcji, wielu nowych przyjaźni i przygód. Podziękował również za dotychczasową współpracę oraz liczne działania podejmowane przez harcerzy na rzecz lokalnej społeczności.

Hufiec Trzebinia to jedna z czołowych organizacji zajmujących się wychowaniem młodzieży na terenie gminy Trzebinia. Zrzesza 320 aktywnych członków, pracujących regularnie w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych oraz uczestniczących corocznie w Harcerskiej Akcji Letniej w Wiciu, dobrze znanej mieszkańcom gminy Trzebinia.

ZHP ZHP1 ZHP2 ZHP3
ZHP4 ZHP5 ZHP6 ZHP7