Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini do 23.01.2019 r. prowadzi nabór do projektu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, relaizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

OPS trzebinia logo

Celem głównym projektu "Aktywni na start II" jest aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Trzebinia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego wsparcia zgodnego ze zdiagnozowanymi potrzebami.  Udział w nim jest bezpłatny.

 

Termin realizacji projektu: styczeń 2019 – grudzień 2021 r.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Aktywizacja społeczno - zawodowa uczestników projektu poprzez udział w cyklu zajęć oraz konsultacji indywidualnych w Klubie Integracji Społecznej.
 2. Aktywizacja społeczno - zawodowa uczestników projektu poprzez korzystanie z usług Punktu Wsparcia Aktywności.
 3. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach zawodowych.
 4. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu poprzez udział w stażach zawodowych.

 

Główne działania:

 1. Rekrutacja osób do projektu.
 2. Diagnoza indywidualnych potrzeb.
 3. Zatrudnienie pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną na rzecz zrekrutowanych uczestników projektu.
 4. Cykl zajęć grupowych i indywidualnych w Klubie Integracji Społecznej.
 5. W uzasadnionych przypadkach sfinansowanie opieki nad dziećmi w trakcie realizacji projektu.
 6. Zatrudnienie asystenta rodziny lub asystenta osoby niepełnosprawnej w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu.
 7. Utworzenie Punktu Wsparcia Aktywności w Klubie Integracji Społecznej.
 8. Zorganizowanie szkoleń oraz staży zawodowych.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Klubem Integracji Społecznej (Trzebinia, ul. Styczniowa 47 - budynek Szkoły Podstawowej nr 4), tel. 32 711 53 42

Dodatkowe informacje na stronie www.trzebinia.naszops.pl/projekt-aktywni-na-start-ii

plakat aktywni na start 2019