Na stronie internetowej gminy zamieszczono Poradnik dotyczący organizacji wydarzeń na terenie gminy „Trzebinia pełna pomysłów”. Skierowany jest do wszystkich organizatorów imprez o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym czy religijnym, adresowanych do mieszkańców i odbywających się w przestrzeni publicznej.

dni trzebini

Dni Trzebini

Z poradnika krok po kroku można się dowiedzieć, co to jest impreza masowa i niemasowa. Jakie warunki należy spełnić, by zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej, o jakie zezwolenia, zgody i gdzie należy wystąpić oraz w jakim terminie trzeba to zrobić.

Jest też cały rozdział poświęcony organizatorowi wydarzenia. Mianowice, kto nim może być i jakie obowiązki na nim spoczywają. Sporo miejsca poświęcono również loteriom i zbiórkom.

Jest też wszystko o honorowym patronacie burmistrza.

Poradnik dla osób zainteresowanych organizowaniem wydarzeń w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Trzebinia dostępny jest TUTAJ lub PORADNIK_organizatora_imprez_TRZEBINIA_PEŁNA_POMYSŁÓW.pdf.