Gmina Trzebinia pozyskała blisko 56 tys. zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na współfinansowanie wycieczek po Polsce dla przeszło 450 trzebińskich uczniów.

PPmein poznaj polske logo
Wyjazdy będą organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Ma ono na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnieć polskiej nauki podczas wycieczek szkolnych.

W planie są wyjazdy do Warszawy, zamku Krzyżtopór, Sandomierza, Krakowa, do Kopalni Soli w Bochni i w Wieliczce, do Wrocławia, Katowic, Olsztyna koło Częstochowy, Ogrodzieńca, Kopalni w Tarnowskich Górach oraz Sztolni „Czarnego Pstrąga" i Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu. Wszystkie odwiedzane przez uczniów miejsca muszą być wyszczególnione na liście sporządzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, i zawierać się w czterech obszarach edukacyjnych, tj.:

  • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
  • Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Kultura i dziedzictwo narodowe,
  • Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Z wyjazdów z dofinansowaniem z ministerstwa skorzysta 459 uczniów. 

Łączny koszt planowanych wycieczek wynosi 83 115 zł. Przyznane dofinansowanie to 55 907 zł. Pozostałą kwotę pokrywają rodzice uczniów.

Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki