Jak i do czego warto wykorzystać deszczówkę? Dlaczego nie można jej odprowadzać do kanalizacji sanitarnej? Co za to grozi? – odpowiedzi na te i podobne pytania uzyskamy dzięki realizowanej właśnie przez Wodociągi Chrzanowskie kampanii „Na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką”. Jednocześnie przedsiębiorstwo prowadzi systematyczne kontrole pod kątem ujawniania nieprawidłowych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej.

grafika deszczowka
Wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione na mocy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednak wiele osób w ogóle o tym nie wie lub celowo łamie prawo. Właśnie z myślą o nich Wodociągi Chrzanowskie stworzyły „Kampanię na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką”. Chcą uświadomić mieszkańcom Chrzanowa, Trzebini i Libiąża, z jakimi konsekwencjami wiążą się takie działania, ale jednocześnie zainspirować ich do wykorzystywania deszczówki na cele domowe i gospodarcze.

- Do odprowadzania wód opadowych i roztopowych przeznaczona jest kanalizacja deszczowa. Jako przedsiębiorstwo ponosimy spore koszty wynikające z niewłaściwego odprowadzania deszczówki. Kanalizacja sanitarna nie jest przystosowana do przyjmowania wód opadowych, które przeciążają ją hydraulicznie, mogą przyczynić się do rozlewania się ścieków, poważnych awarii urządzeń kanalizacyjnych i zanieczyszczenia środowiska – podkreśla dyrektor ds. technicznych w Wodociągach Chrzanowskich Szymon Wyrwik i dodaje: - Nie chodzi jednak o to, żeby straszyć karami i kontrolami. Przede wszystkim chcielibyśmy zainspirować mieszkańców do ponownego wykorzystywania deszczówki. Bo jest to zarówno z korzyścią dla nas, jako firmy, jak i przede wszystkim dla środowiska, a także dla mieszkańców, ponieważ koszty usuwania skutków awarii, stałej kontroli sieci, dużego poboru energii elektrycznej na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków a także wyższych opłat środowiskowych, w ostatecznym rozrachunku wpływają też na wysokość ich opłat za odbiór i zagospodarowanie ścieków.

W ramach kampanii powstaje już cykl tekstów i grafik edukacyjnych do publikacji w mediach społecznościowych, a także ulotki i plakaty. Przygotowano również specjalne logo akcji.

Trwają jednocześnie kontrole prowadzone przez Wodociągi Chrzanowskie. Aktualnie – metodą zadymiania oraz inspekcji TV – jest sprawdzana sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Libiąża. Dym wprowadzany jest do kanalizacji z dymownicy zainstalowanej w kamerowozie Wodociągów Chrzanowskich. Powstaje on ze specjalnego płynu i jest nieszkodliwy dla zdrowia, natomiast wyraźnie sygnalizuje wszelkie miejsca nieprawidłowych włączeń do sieci kanalizacyjnej.

(Wodociągi Chrzanowksie Sp. z o.o.)

wch deszczowka grafika 1