Trwają zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy trzebińskich wsi decydują, na co wydadzą w przyszłym roku pieniądze z Funduszu Sołeckiego.

zebranie Dulowa

W zebraniu prowadzonym przez sołtyskę Dorotę Kołodziejską czestniczyli burmistrz Jarosław Okoczuk wraz z naczelnikami wybranych wydziałów urzędu oraz przedstawicielami związku komunikacyjnego

W miniony piątek zebranie zorganizowano w Dulowej, która w przyszłym roku będzie miała do wydania 54 818 zł. Mieszkańcy byli zgodni i postanowili przeznaczyć te pieniądze na realizację kolejnego etapu oświetlenia ul. Władysława Jagiełły, remont łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Dulowej oraz wymianę tablic ogłoszeniowych.

W zebraniu uczestniczył burmistrz Jarosław Okoczuk wraz z naczelnikami wybranych wydziałów Urzędu Miasta w Trzebini, odpowiadając na pytania zebranych. A było ich wiele. Dotyczyły m.in. regulacji prawnych dróg i ich remontów, prowadzonej wycinki drzew w sąsiedztwie linii energetycznych, czy komunikacji miejskiej. Wielu mieszkańców miało uwagi do obowiązujących dziś rozkładów jazdy autobusów i sugerowało ich modyfikacje tak, by więcej kursów zahaczało o Dulową.

W tym tygodniu planowane są trzy kolejne zebrania wiejskie: 13 września w Psarach, 14 września w Płokach oraz 15 września w Bolęcinie.