Osoby niepełnosprawne bardzo często mają problemy z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym prowadzone są działania mają ce na celu uwrażliwienia społeczeństwa oraz większe uspołecznienie osób z niepełnosprawnościami.

Jak pracownicy socjalni mogą pomóc w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie?

Praca socjalna Olsztyn przewiduje szereg działań mających na celu usprawnienia osób niepełnosprawnych w ich funkcjach społecznych. Praca socjalna na rzecz osób niepełnosprawnych za główny cel ma na względzie usamodzielnienie się osoby niepełnosprawnej podczas czynności związanych z jej codziennym funkcjonowaniem. Pracownik opiekujący się osobą z niepełnosprawnościami stara się zrobić wszystko, co tylko jest możliwe, aby jego podopieczny nauczył się jak najlepiej radzić sobie w codziennym życiu. Mowa tutaj o takich czynnościach jak praca, opłata rachunków, zakupy, utrzymywanie porządku i temu podobne.

Jednocześnie pracownik socjalny wykonując swoja pracę na rzecz poprawy losu i osób niepełnosprawnych stara się oddziaływać na osoby z otoczenia swojego podopiecznego, a także na samą osobę niepełnosprawną, po to by obie strony pogłębiły wzajemne relacje dla dobra obu stron.

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami a praca socjalna w praktyce

Na jaki rodzaj pomocy może liczyć osoba niepełnosprawna ze strony ośrodków pomocy społecznej?

Jeśli jest to osoba, która może bez przeszkód mieszkać samodzielnie lub mieszka z rodziną, może liczyć na pomoc w postaci specjalnych świadczeń finansowych. Warunkiem otrzymania tego rodzaju świadczeń jest spełnianie kryterium dochodowego. Osoba niepełnosprawna oraz jego rodzina mogą uzyskać pomoc finansową w postaci dopłaty do czynszu lub dopłaty do rehabilitacji oraz innych rodzajów usług. Rodzina osoby niepełnosprawnej może również liczyć na fachowe wsparcie ze strony asystenta. Asystent rodziny w zakresie swoich obowiązków ma między innymi diagnozowanie i badanie sytuacji rodziny oraz możliwości i narzędzia, które pomagają mu w rozwiązywaniu problemów jego podopiecznych.

Jeśli jednak mamy do czynienia z problemami osoby niepełnosprawnej nie w pełni samodzielnej, to taka osoba może liczyć na profesjonalna opiekę w Domu Pomocy Społecznej. Jednak głównym problemem Domów Opieki Społecznej na terenie naszego kraju jest niedoinwestowanie oraz przepełnienie. Z tych wymienionych przed chwilą powodów, bardzo wiele osób nie otrzymuje należnej im pomocy na czas lub oczekuje na nią latami, co często skazuje ich na wegetację w warunkach skrajnej nędzy.

Dlaczego pomoc społeczna nie pomaga wystarczająco osobom niepełnosprawnym?

Pomoc społeczna, rękami swoich urzędników, robi co tylko może, aby jak najlepiej pomóc osobom z niepełnosprawnościami. Jednak bardzo często okazuje się, że taka pomoc nie jest wystarczająca. Co gorsza co jakiś czas jesteśmy informowani przez ogólnokrajowe media, że pracownicy opieki społecznej dopuścili się rażących zaniedbań podczas wykonywania swojej pracy. Niestety, na taki stan rzeczy ma wpływ kilka czynników. Po pierwsze polska pomoc społeczna jest niedofinansowana. Ponadto struktura samej pomocy jest już nieco przestarzała. Na szczęście w szeregach urzędników zajmujących się pracą socjalną jest coraz więcej ludzi, którzy mają merytoryczne przygotowanie oraz predyspozycje do wykonywania tej pracy, a warto pamiętać, że jest to praca żmudna i trudna, głęboko zakorzeniona w ludzkich emocjach Ponadto coraz częściej pracę socjalną nie uważa się już za rodzaj pomocy, a za edukację.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.