Starostwo Powiatowe w Chrzanowie: W powiecie będzie działać Rada Seniorów
Seniorzy w Chrzanowie zyskują nowy głos! Samorząd powiatu ustanawia Radę Seniorów, którą wkrótce będą mogli kształtować sami mieszkańcy. To krok naprzód w zwiększaniu wpływu dojrzałych obywateli na lokalną politykę.
  • W powiecie chrzanowskim powstaje Rada Seniorów.
  • Wicestarosta Bartłomiej Gębala podkreśla znaczenie głosu seniorów.
  • Seniorzy będą mieć wpływ na decyzje ważne dla ich społeczności.
  • Warunki kandydowania i proces wyboru członków rady.

Kiedy mądrość doświadczenia spotyka się z siłą wspólnoty, mogą dziać się rzeczy wyjątkowe. W powiecie chrzanowskim seniorzy otrzymują realne narzędzie do wpływania na losy swojego środowiska – Rada Seniorów staje się faktem. To przestrzeń, w której głos osób w wieku senioralnym zyskuje na znaczeniu, a ich doświadczenie i potrzeby zaczynają kształtować samorządową rzeczywistość.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego podjęto decyzję, która może zmienić lokalną politykę społeczną. Głos środowiska senioralnego będzie jeszcze bardziej słyszalny w samorządzie – zapewnia Wicestarosta Bartłomiej Gębala, wskazując na nowe otwarcie w dialogu międzypokoleniowym. Wizja ta to nie tylko większy udział seniorów w decydowaniu o sprawach powiatu, ale też świadectwo uznania dla ich dorobku i zaangażowania.

Odpowiedzialność za przeprowadzenie naboru kandydatów do nowo tworzonej rady spoczywać będzie na barkach Starosty Chrzanowskiego. Do rady będą mogli zgłosić się wszyscy, którzy przekroczyli granicę 60. roku życia i są mieszkańcami powiatu. Dzięki temu rada stanie się reprezentatywnym organem, składającym się z osób aktywnie działających na rzecz społeczności senioralnej oraz będących jej integralną częścią.

Tworzenie takich inicjatyw jak Rada Seniorów to znak, że samorząd powiatu chrzanowskiego stawia na integrację międzypokoleniową i aktywizację obywatelską swoich mieszkańców. Wspierając solidarność między pokoleniami, lokalne władze otwierają drogę do budowania społeczeństwa, które słucha i szanuje głos każdego członka swojej wielopokoleniowej rodziny.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie