Stan Gminy Babice w 2023 roku: Raport Wójta przedstawiony Radzie Gminy
Raport o stanie gminy za 2023 rok to nie tylko obowiązek prawny, ale również doskonała okazja, by mieszkańcy mogli aktywnie włączyć się w debatę na temat przyszłości swojej małej ojczyzny. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego dokumentu i zapraszamy do zapoznania się z jego szczegółami.
  1. Raport sporządzany jest do 31 maja każdego roku.
  2. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji.
  3. Mieszkańcy mogą zabierać głos w debacie nad raportem.
  4. Raport jest zgodny z art. 28aa ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Babice co roku, zgodnie z wymogami Ustawy o samorządzie gminnym, przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni. Termin na złożenie tego dokumentu upływa 31 maja. Raport ten jest kluczowym elementem oceny działalności władz gminnych, a także punktem wyjścia do dalszych działań i planów na przyszłość.

Podczas sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany jest raport, podejmowana jest również uchwała dotycząca udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Proces ten jest nie tylko formalnością, ale także sposobem na demokratyczną kontrolę działań władz lokalnych. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy mają prawo zabierać głos w debacie nad raportem, co pozwala im bezpośrednio wpływać na kierunek rozwoju gminy.

Szczegółowe procedury dotyczące sporządzania i rozpatrywania raportu są zawarte w Ustawie o samorządzie gminnym. Dokument ten stanowi podstawę do przeprowadzenia debaty, podczas której omawiane są najważniejsze osiągnięcia, wyzwania i plany na przyszłość. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z raportem oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji na temat stanu naszej gminy.


Źródło: UG Babice