Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie rozpoczynają kolejny rok akademicki 2019/2020.

Październik należy do seniorów

3 października o godz. 16.00 w sali teatralnej chrzanowskiego Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji odbędzie się uroczysta inauguracja połączona z wręczeniem indeksów wybranym słuchaczom oraz ślubowaniem. Uroczystość zakończy spektakl muzyczny pod nazwą „Nic nie może wiecznie trwać…” w wykonaniu zespołów artystycznych UTW (na zdjęciu).

UTW współpracuje z samorządami, instytucjami kulturalno- oświatowymi w gminie i w powiecie oraz z innymi UTW w Małopolsce i na Śląsku. Wśród współpracujących jest m.in. powiat chrzanowski.

- Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Chrzanowskiego z 2007 roku powiat pełni funkcję członka wspierającego stowarzyszenie  UTW. Co roku przekazuje składkę w wysokości 50 tys. zł na działalność stowarzyszenia – podkreśla Bartłomiej Gębala, wicestarosta. 

- Wsparcie finansowe Starostwa Powiatowego w Chrzanowie jest uzupełniane darowiznami słuchaczy, składkami członkowskimi członków stowarzyszenia oraz dofinansowaniem realizowanych przez stowarzyszenie projektów i grantów (do tej pory UTW zrealizowało ponad 35) m.in. z województwa małopolskiego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, gminy Chrzanów, Senatu RP – dodaje Lucyna Kozub Jentys, prezes stowarzyszenia UTW.

Wokół Chrzanowa i naszych spraw

Na nowy rok akademicki zapisało się 230 słuchaczy, w tym ok. 40 po raz pierwszy. Pozostałe osoby zapisują się na nowo co roku. Czterdziestu słuchaczy należy do chrzanowskiego UTW od początku istnienia uniwersytetu.

Tematem przewodnim pierwszego semestru będzie hasło „Wokół Chrzanowa i naszych spraw”. W programie jest m.in. wykład burmistrza Chrzanów na temat przyszłości miasta i kierunków rozwoju. Podczas najbliższego półrocza będą też omawiane takie tematy jak ekologia w mieście, kolej, administracja na ziemi chrzanowskiej w pierwszej połowie XIX wieku, geneza nazewnictwa poszczególnych ulic. Zaplanowano także wykłady na temat rodów chrzanowskich i twórców miejscowego muzeum.

Tematykę przewodnią każdego semestru  proponuje Zarząd i przedstawia do akceptacji 30-osobowej Radzie Programowej UTW, którą tworzą profesorowie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie sprawującego honorowy patronat nad UTW oraz samorządowcy, dyrektorzy lokalnych placówek kulturalno-oświatowych, członkowie zarządu stowarzyszenia UTW, członkowie komisji rewizyjnej a także przedstawiciele słuchaczy- starostowie I i II roku. 
Od 2009 r. tematami przewodnimi wykładów poszczególnych semestrów były m.in. nauka, kobiety różnych kultur, miłość, psychologia, literatura, prawo, mniejszości etniczne i narodowe, co nam w duszy gra, piękno w życiu i w sztuce, zdrowie, komunikacja.

 

Tai chi, joga i zumba

Jeszcze 10 lat temu największą popularnością cieszyły się warsztaty informatyczne. Dziś komputer dla seniorów nie ma tajemnic, posługują się nim swobodnie, korzystają z portali społecznościowych nawiązując tą drogą szerokie kontakty, są otwarci na nowości. Starsi rocznikami słuchacze stawiają obecnie na ćwiczenia. Na gimnastykę rehabilitacyjną zapisało się blisko 50 osób. Furorę robią: zajęcia muzykoterapii- 65 osób, joga, aerobik w wodzie- 30 osób, zumba, taniec towarzyski- 30 osób, tai chi- 35 osób.

- Od wielu lat studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie mają ulubionych wykładowców. Ich guru pozostaje profesor Kazimierz Wolny – Zmorzyński. Nasi słuchacze po prostu go kochają – mówi Lucyna Kozub-Jentys, prezes Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie.

- Wśród prowadzących zajęcia ruchowe wielką sympatią słuchacze darzą Małgorzatę Liszkę, która prowadzi zajęcia muzykoterapii. Co roku musimy tworzyć dwie grupy po przeszło 30 osób, ponieważ te zajęcia są  dla słuchaczy niezwykle atrakcyjne – dodaje Lucyna Kuzub-Jentys.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wkrótce zaśpiewają Gaudeamus i spotkają się na pierwszych zajęciach.