Piątkowe IX Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych było okazją do wymiany doświadczeń, promocji dobrych przykładów i integracji społeczników.

Forum to okazja do wymiany doświadczeń i integracji

Fot. Starosta chrzanowski wręczył nagrody: Optimo Modo – dla Fundacji Barka w Mętkowie oraz Bonum Facere dla Gustawa Czerwika, Sabiny Dudy, Marii Hudzik i Barbary Śmiałek (wszyscy należą do UTW w Chrzanowie) oraz Vasyla Stefanyuka - dyrygenta trzebińskiego chóru Milenium.

Podczas spotkania w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego przekazano także Henrykowi Kędziorze list gratulacyjny z okazji 30-letniej działalności w Radzie Miejskiej w Alwerni.

O swojej działalności opowiadali przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze, Akademii Bokserskiej i wspólnoty - Miejsce Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie.

O Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i jej nowych przedstawicielach mówił przewodniczący - wicestarosta Bartłomiej Gębala.

Forum było także okazją do przedstawienia dwóch nowych produktów regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich wytrwale krzewiących tradycje kulinarne: Mętkowską Marchionkę i Krówkę Regulicką.