Zarząd Województwa Małopolskiego uruchomił dwa konkursy dedykowane Orkiestrom Dętym z terenu Województwa Małopolskiego: Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” oraz „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”

Pierwszy skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert. W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów oraz akcesoriów muzycznych, wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych połączonych z organizację  wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztaty, szkolenia, koncerty, spotkania, prelekcje).

Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji: 20 00 tys zł

Środki przeznaczone na realizację zadań: 250 tys. zł. 

Sposób składania ofert: w formie papierowej na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu

Termin składania wniosków: 31 lipca 2019 r.

 

Drugi konkurs  - „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!” ogłoszono z myślą o orkiestrach dętych działających w ramach instytucji kultury, dla których funkcję organizatora pełni gmina lub powiat z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów, akcesoriów muzycznych oraz wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych.

Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji: 20 00 tys zł

Środki przeznaczone na realizację zadań: 200 tys. zł.  

Sposób składania ofert: w formie papierowej na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu

Termin składania wniosków: 31 lipca 2019 r.

 

Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1630489,konkurs-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego-malopolskie-orkies.html 

oraz 

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1630381,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.