Dzisiaj ( 20.01.2023 r.) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada podsumowująca pracę małopolskich policjantów w 2022 r. Podczas narady zaprezentowano także plany na bieżący rok.

W naradzie uczestniczył Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Komendanci komend miejskich i powiatowych garnizonu małopolskiego oraz naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Naradę rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, który po przywitaniu uczestników odniósł się do kwestii kadrowych tj. m.in. doboru do służby oraz do kwestii dyscypliny służbowej. Omówił także kwestie związane ze współpracą zagraniczną i wyniki badań opinii publicznej na temat działań Policji. Komendant Ledzion przedstawił również zadania priorytetowe na bieżący rok.  
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki zaprezentował wyniki pracy służb kryminalnych, w szczególności wykrywalności przestępstw pospolitych. Odniósł się także do przestępstw gospodarczych, narkotykowych, korupcyjnych i przestępstw przeciwko ochronie środowiska. Omówił kwestię stosowanych zabezpieczeń majątkowych i działania policjantów w zakresie poszukiwań osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania.
Następnie zgromadzonym zostały zaprezentowane  przez naczelnika wydziału ruchu drogowego, naczelnika sztabu Policji oraz naczelnika wydziału prewencji  KWP w Krakowie wyniki działań w pionie prewencyjnym garnizonu małopolskiego. 
Omówione zostało szczegółowo bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Małopolski, jak również efekty służby,  dynamika zgłaszanych przestępstw pospolitych i interwencji. Przedstawiono najczęściej zgłaszane przez mieszkańców kategorie zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, kwestię reakcji policjantów na poszczególne zjawiska, w tym przemoc w rodzinie, działalność profilaktyczną.  Podsumowano także realizację zabezpieczeń imprez masowych, realizacji zadań Zespołu Negocjatorów Policyjnych oraz pracę Sekcji Lotnictwa. 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak omówił zadania inwestycyjno-remontowe wskazując oddane ostatnio obiekty i  planowane inwestycje. Przedstawił także m.in. stan floty małopolskiej Policji  i inwestycje w tym zakresie.
Na koniec odprawy zabrał głos wojewoda, który podsumowując ubiegły rok podziękował małopolskim policjantom za ofiarną służbę na rzecz obywateli, jak również życzył dalszych sukcesów w dbaniu o bezpieczeństwo. 
Następnie, do zgromadzonych zwrócił się Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, który również podziękował za służbę i współpracę z małopolska policją. Marszałek przypomniał o nadchodzących Igrzyskach Europejskich podkreślając,-  że przed nami duże wyzwanie, któremu dzięki dobrej współpracy wspólnie stawimy czoła. 
Na zakończenie obrad głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie dziękując wszystkim za zaangażowanie w służbę w poprzednim roku życząc wszelkiej pomyślności i sukcesów, aby ten rok był jeszcze lepszy niż poprzedni.