• – Ferie zimowe dla uczniów z Małopolski odbędą od 17 do 30 stycznia, ale ze względu na atrakcyjność turystyczną naszego województwa dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo potrwają znacznie dłużej. Małopolskie służby, inspekcje, straże zapewniają ochronę wszystkim Małopolanom oraz turystom spędzającym wypoczynek w naszym regionie. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. To od nas zależy, jak te ferie będą wyglądać. Apeluję o rozwagę i stosowanie się do przepisów – na stokach, drogach, ale też w ośrodkach wypoczynkowych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

    Data publikacji: 12.01.2022