28 listopada br. w sali odczytowej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie odbyła się debata społeczna, którą zorganizowali funkcjonariusze chrzanowskiej komendy. Głównym tematem spotkania była „Cyberprzemoc wśród młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie miasta Chrzanowa”

Spotkanie rozpoczął kom. Grzegorz Cupiał – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, który wprowadził uczestników w temat debaty. Następnie przybliżono zebranym zagadnienia związane z „Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”, programem „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacją „Moja Komenda”. Zaprezentowany został sposób działania tych narzędzi informatycznych, mających na celu ułatwienie wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem, a Policją.

W dalszej kolejności policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii zapoznali uczestników spotkania z cyberprzemocą - hasłem przewodnim prowadzonej debaty.

Podjęto dyskusję z nauczycielami i pedagogami, którzy na co dzień pracują z młodzieżą, czyli grupą najczęściej używającą internetu w codziennym życiu, aby zwrócić szczególną uwagę na to, że każdy ma prawo wykorzystywać internet do własnego rozwoju czy zabawy, jednak ponosi także odpowiedzialność za swoje działania w sieci. Policjanci omówili zjawisko „cyberprzemocy” i „cyberprzestępczości”, pouczali jak się uchronić przed staniem się ofiarą i gdzie szukać ewentualnej pomocy, kiedy zabawa już nie jest zabawą, a przerodzić się może w poważne konsekwencje prawne. Nie zabrakło także rad, co zrobić, gdy ktoś oszuka nas podczas zakupów przez internet oraz jak reagować na agresję słowną w sieci.

Na koniec policjanci rozdali słuchaczom ankiety mające na celu ocenę trafności nietypowego dla nauczycieli i pedagogów spotkania.

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w debacie. Za kilka miesięcy zostanie zorganizowana kolejna debata, tym razem ewaluacyjna, podczas której będzie podsumowany stan realizacji wniosków i postulatów, które podczas debaty wspólnie wypracowano.