Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z występującymi przypadkami licznych deformacji nieciągłych tzw. "zapadlisk" na terenie Gminy Trzebinia, w celu ochrony życia, zdrowia i mnienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, Wojewoda Małopolski wydał w dniu 26 kwietnia 2023r. ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie ogólnodostępnych miejsc publicznych na obszarze Gminy Trzebinia, które zostały w sposób widoczny oznakowane.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO