PCZK w Chrzanowie raportuje: Wstrząsy w powiecie z 21 lutego 2024 roku
Powiat Chrzanów doświadczył niedawno serii drobnych wstrząsów sejsmicznych, które wprowadziły w życie lokalnych mieszkańców odrobinę niepokoju. Sprawdziliśmy, co dokładnie się wydarzyło i jakie mogą być przyczyny tych zjawisk. Oto co udało nam się dowiedzieć.
  1. 20 lutego o 14:16 zarejestrowano wstrząs o energii 2 x 105J i magnitudzie 1,84 w skali Richtera.
  2. Następnego dnia, 21 lutego, o godzinie 5:08 odnotowano kolejny wstrząs, tym razem o energii wynoszącej 1 x 105J i magnitudzie 1,68.
  3. Źródłem obu wstrząsów była działalność górnicza w kopalni "Janina" w Libiążu.
  4. Informacje na temat wstrząsów pochodzą z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Mimo że wstrząsy te miały niewielką magnitudę, zawsze warto być świadomym ich przyczyn oraz potencjalnego wpływu na nasze otoczenie. Badania nad zjawiskami sejsmicznymi w regionie są prowadzone przez specjalistów z zakładu Geologii i Geofizyki przy Głównym Instytucie Górniczym w Katowicach. Te informacje wskazują na bezpośredni związek między aktywnością górniczą a zdarzeniami sejsmicznymi.

W kontekście tych zdarzeń, najważniejsze jest utrzymanie spokoju i zapoznanie się z zasadami postępowania w przypadku możliwych przyszłych wstrząsów. Mieszkańcy powinni pamiętać, że jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować na takie sytuacje, posiadając odpowiednią wiedzę i świadomość. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie oraz inne instytucje są przygotowane, aby w razie potrzeby wspierać lokalną społeczność.

Wreszcie, ważne jest, abyśmy pamiętali o wsparciu tych, którzy pracują w sektorze górniczym oraz o konieczności ciągłego monitorowania wpływu tej działalności na nasze środowisko. Dialog między mieszkańcami, władzami lokalnymi i przedsiębiorstwami górniczymi może przyczynić się do lepszego zarządzania ryzykiem i minimalizacji potencjalnych zagrożeń.


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego