W związku z rozpoczęciem remontu części nawierzchni DP 1035K – fragment ul. Krzeszowickiej w Brodłach należy liczyć się w dniach: 23 – 30 listopada z utrudnieniami w ruchu kołowym na w/w odcinku drogi.

Prosimy o stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu oraz ostrożną jazdę.