Ostrzeżenie: gwałtowne wzrosty stanów wody w regionie
W związku z prognozowanymi opadami burzowymi, mieszkańcy Małopolski powinni zachować szczególną ostrożność. Ogłoszono ostrzeżenie hydrologiczne, które może mieć istotne znaczenie dla naszego regionu. Warto zapoznać się z jego szczegółami, aby odpowiednio przygotować się na możliwe konsekwencje.

Charakterystyka ostrzeżenia hydrologicznego i obszar objęty ryzykiem

W dniu 1 lipca 2024 roku, od godziny 11:00 do 21:00, obowiązywać będzie ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy. Dotyczy ono województwa małopolskiego, gdzie przewiduje się gwałtowne wzrosty stanów wody. Ostrzeżenie to jest szczególnie istotne dla mieszkańców, którzy mogą być narażeni na lokalne podtopienia i inne niebezpieczne zjawiska hydrologiczne.

Możliwe konsekwencje intensywnych opadów burzowych

Prognozy wskazują na możliwość wystąpienia intensywnych opadów burzowych, co może prowadzić do gwałtownych wzrostów poziomu wody na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych. W takich sytuacjach istnieje ryzyko podtopień, które mogą dotknąć głównie obszary miejskie. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku szczególnie intensywnych opadów, możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a nawet krótkotrwałe osiągnięcie stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska i dodatkowe uwagi

Szanse na wystąpienie opisywanych zjawisk są oceniane na 70%. Ostrzeżenie zostało wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które mogą wystąpić lokalnie. Ze względu na intensywność i punktowy charakter tych opadów, w miejscach ich występowania może dojść do potencjalnych zagrożeń hydrologicznych zarówno ze strony mniejszych rzek, jak i lokalnych podtopień, szczególnie w obszarach miejskich.

Zalecenia dla mieszkańców Małopolski

Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność i na bieżąco monitorować sytuację hydrologiczną w regionie. Warto unikać przebywania w pobliżu mniejszych rzek i terenów narażonych na podtopienia. W przypadkach intensywnych opadów, zaleca się również zabezpieczenie mienia, które może zostać uszkodzone przez wodę. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich jest w takich sytuacjach priorytetem.

Warto śledzić komunikaty na bieżąco, aby w razie potrzeby móc szybko i skutecznie reagować na zmieniające się warunki pogodowe. Zrozumienie i przestrzeganie ostrzeżeń hydrologicznych pozwoli na lepsze przygotowanie się na ewentualne zagrożenia i minimalizację ich skutków.


Źródło: Urząd Miejski