Informujemy, że od najbliższej soboty (06.04.2019 r.) ponownie zostaje uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piłsudskiego w Trzebini (na terenie dawnego składowiska odpadów).

Punkt będzie czynny w każdą sobotę w godzinach od 07:00 do 15:00. 

Przypominamy, że do PSZOK można dostarczać m.in. odpady remontowo-budowlane, odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, zużyte opony czy tekstylia. 

Z  PSZOKa mogą korzystać zarówno mieszkańcy prywatnych posesji jak i bloków.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu funkcjonują PSZOK-i w Balinie i w Libiążu, do których wszyscy mieszkańcy mogą dostarczać odpady.