Nowy regulamin korzystania z PSZOK
Od 1 października br. mieszkańcy naszych gmin chcący oddać odpady do PSZOK będą zobowiązani wypełnić oświadczenie i wskazać w nim numer ewidencyjny nieruchomości, w której wytworzono odpady.
Numer ewidencyjny znajdziemy na zawiadomieniu o stawce opłaty, jakie ostatnio zostały doręczone do wszystkich nieruchomości. Gdzie go szukać pokazujemy na grafice poniżej.
Zmiana regulaminu ma zapobiec podrzucaniu odpadów do punktów w Libiążu i Chrzanowie przez osoby nie będące mieszkańcami naszych gmin. W ten sposób chcemy zapobiec sytuacji, w której ponosimy nie swoje koszty.


Regulamin PSZOK

Oświadczenie właściciela nieruchomości